strefa wiedzy

Logika życia vs. logika rynku

Oglądając całkiem niedawno jakiś mało znaczący program w którejś z ogólnopolskich telewizji usłyszałem wypowiedź jednego z liberalnych specjalistów od gospodarki, który świadomie lub nieświadomie, obnażył logikę obecnego systemu gospodarczego. Powiedział on takie oto...

Miasto ogród czy miasto w ogrodzie?

Wpadła mi w ręce publikacja „”Miasto-Ogród. Wizja-uzasadnienie-realizacja. 2010-2020”. Dokument jest elementem strategii rozwoju Olsztyna, w którym, jak piszą autorzy, znajdziemy „strategiczne cele, konkretne produkty oraz działania i narzędzia marketingowe, które...

Po epidemii bądźmy nieznośni

Według Roberta Mertona, twórcy terminu „samosprawdzająca się przepowiednia”, jest ona fałszywym przekonaniem prowokującym takie zachowania i myślenie, które owo fałszywe przekonanie potwierdzają. Samosprawdzająca się przepowiednia działa więc w taki sposób: dokonajmy...

Przekłuć akademicką bańkę

Już od jakiegoś czasu pojawia w dyskusjach nad stanem edukacji wyższej pojawia się pojęcie „akademickiej bańki”. Termin ten, jak łatwo się domyślić, ma zabarwienie negatywne. Oznacza, z jednej strony, stan powolnego upadku uniwersytetu, rozczarowania społecznego tą...

Przyszłość humanistyki

Wedle wszelkich prognoz humanistyka ma szansę stać się jedną z wiodących dyscyplin. Dyscypliną przyszłości. Wiedzą to wszyscy, którzy śledzą trendy, ale też ci, którzy rzetelnie analizują rozwój humanistyki w kontekście przekształceń uniwersytetu w ogóle. Współczesny...

Szkolnictwo wyższe na rozdrożu

Coraz częściej mówi się o konieczności zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Wśród najczęściej pojawiających się diagnoz wyższej edukacji dominują dwie. Pierwsza zaleca większe powiązanie programów nauczania z gałęziami gospodarki. Jest to de facto droga uczynienia z...

Świat według rektorów

Jak zmienić edukację, żeby była lepsza? Usunąć chorobę, która od kilkudziesięciu lat utrzymuje ją w stanie głębokiego osłabienia. Jak to zrobić? Najprościej rzecz ujmując, zrezygnować z modelu, który został opracowany jeszcze w czasach rewolucji przemysłowej, na...

Kapsuła czasu, jak się porozumieć międzypokoleniowo?

W zalewie informacji dotyczących innowacji i nowych trendów trudno niekiedy dotrzeć do przekazu istotnego z perspektywy społecznej. W szumie informacyjnym zdominowanym przez opisy innowacji technologicznych, wynalazków i niezwykłych gadżetów giną często informacje o...