Akademia Luka

Naucz się kompetencji przyszłości – bądź gotowy na nowe!


Czym jest
Akademia Luka

to wielowymiarowa przestrzeń aktywnego uczenia się
i rozwoju dla osób dorosłych, oferująca:
→ kursy i szkolenia stacjonarne i hybrydowe,
→ nabycie praktycznych umiejętności,
→ spersonalizowane ścieżki rozwojowe.


Czym są
kompetencje
przyszłości

umiejętności, które wypracowane już dzisiaj,
będą kluczowe w przyszłości
(bliższej niż nam się wydaje!)


Światowe forum Ekonomiczne
określiło główne
kompetencje przyszłości:

1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
2. Krytyczne Myślenie i analizy
3. Kreatywność
4. Samodzielne zarządzanie i praca zespołowa
5. Elastyczność poznawcza i współpraca z innymi
6. Odporność i tolerancja na stres
7. Aktywne uczenie się

Aby móc odnaleźć się na rynku pracy

trzeba będzie posiadać wiele kompetencji i łączyć je elastycznie w 3 obszarach:
strategicznym, analitycznym i przywódczym.

Ścieżki rozwojowe, to zaprojektowane kształcenie kluczowych kompetencji przyszłości,
składające się z dostarczonej wiedzy, praktycznego zastosowania
i odpowiednich narzędzi rozwojowych.

Lider

kompetencje:
→ komunikacja
→ elastyczność poznawczai odporność na stres
→ aktywne uczenie się
→ samodzielne zarządzanie i praca zespołowa

wsparcie:
Kurs:
„Nowoczesne modele binesowe”
Podcasty: Posłuchaj
Webinar:
Czy kreatywność to sport zespołowy
Nie podążam za trendem, bo jest fajny.
Konsultacje strategiczne: Sprawdź
Narzędzia: narzędziownik