Po epidemii bądźmy nieznośni

Według Roberta Mertona, twórcy terminu „samosprawdzająca się przepowiednia”, jest ona fałszywym przekonaniem prowokującym takie zachowania i myślenie, które owo fałszywe przekonanie potwierdzają. Samosprawdzająca się przepowiednia działa więc w taki...