Kurs Moderator_ka Design Thinking – 22-24 marca 2024 r.

Lista życzeń Udostępnij
Udostępnij kurs
Link do kursu
Udostępnij na social media

O kursie

Data: 22-24 Marca 2024 r.
Miejsce: Olsztyn,

Design thinking to metodologia stworzona w Uniwersytecie Stanforda, jednym z najbardziej innowacyjnych uniwersytetów na świecie. Metodologia wykorzystywana jest przez największe firmy, takie jak Google czy Apple.

Design thinking to podejście, sposób myślenia i działania, które wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność rozwiązywania złożonych problemów i trudnych problemów, których nie można rozwiązać standardowymi metodami.

Design thinking to rozpoznawanie problemów oraz ich kreatywne rozwiązywanie. To proces, który składa się z 5 etapów: odkrywania problemu, definiowania wyzwania projektowego, tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania oraz planowania wdrożenia

Zaletą myślenia projektowego jest uniwersalność. Można je wykorzystywać do projektowania produktów, usług, komunikacji, a także stosować je we wszystkich obszarach rzeczywistości (ostatnio dość powszechnie wykorzystuje się je w biznesie i edukacji).

Kurs moderatora design thinking nauczy cię samodzielnego planowania, przygotowania i prowadzenia procesów design thinking. Nauczysz się zarządzać zarówno całym procesem design thinking, jak również jego poszczególnymi etapami. Dzięki kursowi poznasz metodę i podstawowe narzędzia pracy wykorzystywane w procesie design thinking. Nauczysz się, jak określić cele procesu projektowego, jak dobierać zespoły do pracy projektowej, jak organizować czas pracy, a także, jak przygotować miejsce na warsztaty design thinking. Dowiesz się również, jak określać i egzekwować zasady pracy zespołowej.

Jakie problemy rozwiązuje?

Kurs moderatora design thinking nauczy cię:

 • Zarządzać procesami projektowymi,
 • Planować i organizować pracę zespołową,
 • Korzystać z narzędzi projektanckich,
 • Rozwiązywać problemy, które wymagają pracy zespołowej i wiedzy interdyscyplinarnej

 

Agenda:

1. Moduł teoretyczny
– Skąd się wzięło i czym jest design thinking
– O co chodzi z tym humanocentryzmem?
– Design thinking jako metodyka rozwiązywania problemów
– Design thinking i projektowanie
– Design thinking jako proces
– Etapy design thinking
– Zarządzanie procesem design thinking
– Rola moderatora w procesie design thinking
– Podstawowe narzędzia wykorzystywane w procesie design thinking
– Przygotowanie procesu design thinking (czego potrzebujesz, żeby zacząć?)
– Kilka „złotych zasad” moderatora procesów design thinking
– Jak wdrażać rozwiązania?
2. Moduł teoretyczno-praktyczny (etapy, narzędzia, najważniejsze wyzwania.
– Empatyzacja, czyli jak zrozumieć problem?
– Definiowanie, czyli problem trzeba nazwać
– Ideacja, czyli poszukiwanie rozwiązań
– Prototypowanie, czyli pomysł trzeba zobaczyć
– Testowanie, czyli pomysł trzeba skonfrontować z rzeczywistością.
3. Moduł praktyczny. Zaplanuj, przygotuj i przeprowadź proces design thinking.

Warsztat poprowadzi:

MAŁGORZATA WASYLUK – z zamiłowania projektantka przedsięwzięć kreatywnych, z zawodu projektantka całościowych doświadczeń użytkowników. Tworzy nowoczesne modele biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów zmian.
Jest certyfikowaną moderatorką design thinking i service designerką. Posiada szerokie kompetencje menadżerskie i zarządcze, pełniła role lidera w wielu przedsięwzięciach biznesowych i projektach finansowanych ze środków UE.
Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.

PIOTR WASYLUK – właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking.  Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej.
Analityk trendowy, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu raportów trendowych dla firm, branż i instytucji publicznych.
Autor innowacyjnej metody praktycznej analizy trendów©, Redaktor profilu FB: @Dragonfly perspective

Więcej

Czego się nauczysz?

 • Dzięki myśleniu projektowemu można nabyć szereg kompetencji, które znajdują się na liście Światowego Forum Ekonomicznego i określane są „kompetencjami przyszłości”. Myślenie projektowe uczy:
 • Pracy zespołowej
 • Aktywnego uczenia się (uczenia przez praktykę)
 • Kreatywności i innowacyjności
 • Rozwiązywania złożonych problemów
 • Przywództwa i zarządzania relacjami
 • Myślenia analitycznego