service design

Warsztat SERVICE DESIGN – jak wykreować wartość dla użytkowników i klientów
Spójrz w nowy sposób na zarządzanie usługami. Naucz się patrzeć na usługę jako część większego ekosystemu. Twórz nowe produkty i usługi w warunkach niepewności.

Zakres tematyczny szkolenia
Szkolenie wprowadza w zakres projektowania usług. Uczestnicy dowiedzą się, jaka jest specyfika usługi oraz w jaki sposób zaprojektować nową lub ulepszyć istniejącą usługę. Zapoznają się z istotą procesu projektowania usług oraz nauczą się używać podstawowych narzędzi wykorzystywanych w projektowaniu usług (m. in. persona, krzywa wartości, service blueprint, etc.). Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób zarządzać procesem projektowania usług, od etapu zaprojektowania badań użytkowników, do fazy opracowania strategii implementacji rozwiązań.

Najważniejsze zagadnienia
Celem szkolenia jest zapoznanie się ze specyfiką myślenia projektowego w obszarze usług, zrozumienie założeń i zasad procesu projektowego oraz zapoznanie się z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie projektowaniu usług. Omówione i zastosowane w działaniach praktycznych zostaną podstawowe zasady projektowania usług: koncentracja na użytkowniku, współtworzenie, kultura prototypownia. Uczestnicy poznają teoretyczny oraz praktyczny wymiar procesu projektowania usług. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o roli badań w projektowaniu usług i będą potrafili przygotować, zaplanować oraz przeprowadzić w podstawowym zakresie fazę badawczą, będą umieli zdefiniować podstawowe wartości użytkownika i sformułować zasadnicze wyzwanie projektowe, nauczą się, jak przeprowadzić sesję kreatywną służącą zaprojektowaniu rozwiązań projektowych oraz poznają zasady prototypowania, testowania prototypów oraz opracowywania strategii implementacji rozwiązań. Uczestnicy zostaną również zaznajomieni z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi we wszystkich etapach procesu projektowego. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, angażującą i aktywizującą wszystkich jego uczestników.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:

 1. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, dla których ważne jest podejście klientocentryczne,
 2. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, którzy koncentrują się na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących usług,
 3. dla właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, których celem jest zmiana lub modyfikacja modelu biznesowego;

Efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 1. analizować usługi w kategoriach systemowych,
 2. zaprojektować i przeprowadzić badania użytkowników oraz zidentyfikować i zinterpretować najważniejsze potrzeby użytkowników,
 3. przeanalizować strukturę usługi oraz zaprojektować prosty proces projektowania usług,
 4. używać podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie projektowania usług;

Program szkolenia
Program szkolenia będzie miał formę praktycznych zajęć warsztatowych i będzie obejmował:

 1. wprowadzenie do zagadnień związanych z projektowaniem usług,
 2. zarządzanie procesem projektowania usług,
 3. badania użytkowników (analiza kontekstu usługi, zdefiniowanie i zmapowanie interesariuszy, zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu badawczego oraz dobór narzędzi badawczych, analiza trendów, stworzenie wstępnego profilu użytkownika),
 4. definiowanie wyzwania projektowego (definiowanie insightów z badań, ustalenie wartości kluczowych dla użytkowników i stworzenie propozycji wartości, definicja wyzwania projektowego),
 5. ideacja (wykorzystanie technik i narzędzi kreatywnych do tworzenia rozwiązań, wybór najlepszych rozwiązań),
 6. prototypowanie i implementacja (stworzenie prototypu rozwiązania, zaprojektowanie doświadczeń i emocji związanych z rozwiązaniem, testowanie prototypu, zaplanowanie wdrożenia),
 7. podsumowanie szkolenia;
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, ale masz wątpliwości czy to właściwy adres
PRZEGADAJMY TO!
Daj nam znać w czym moglibyśmy Ci pomóc – będzie nam łatwiej przygotować się do rozmowy.

Prywatność

12 + 8 =