design thinking

Warsztat DESIGN THINKING – metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań w firmie
Traktujemy design thinking jako sztukę myślenia i metodykę skutecznego działania. Jako myślenie, które pomaga koncentrować się na efektywnym działaniu.

Zakres tematyczny szkolenia
Szkolenie wprowadza w problematykę i podstawowe założenia myślenia projektowego (Design Thinking). Wprowadza również w zagadnienia związane z kulturą projektową. Uczestnicy poznają logikę procesu projektowego oraz otrzymają wiedzę o zasadach Design Thinking. Dowiedzą się, w jaki sposób należy tworzyć innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu narzędzi pracy projektowej technik kreatywnych. Uczestnicy zdobędą też wiedzę, w jaki sposób wykorzystywać Design Thinking do rozwiązywania w twórczy sposób rozmaitych problemów, w tym problemów biznesowych i zawodowych. Nauczą się również używania podstawowych narzędzi wykorzystywanych na każdym etapie procesu projektowego.

Najważniejsze zagadnienia
Celem szkolenia jest zapoznanie się ze specyfiką myślenia projektowego oraz rolą Design Thinking w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i projektowaniu użytecznych rozwiązań. Poruszone zostaną zagadnienia związane z organizacją procesu projektowego. Omówione zostaną kwestie tworzenia zespołów projektowych, zasady wyboru przestrzeni projektowej oraz warunki kontraktowania w procesie projektowym. Podczas szkolenia uczestnicy wezmą aktywny udział w procesie projektowym, zapoznając się z każdym jego etapem. Nauczą się, przygotowywać i przeprowadzać fazę badawczą, której podstawowym celem jest poznanie i właściwe odczytanie potrzeb klientów (faza empatyzacji). Zdobędą wiedzę o zasadach definiowania wyzwania projektowego (faza syntezy) oraz metodach i narzędziach niezbędnych w tworzeniu rozwiązań (faza ideacji). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również o sposobach prototypowania (faza prototypowania), testowania prototypów (faza testowania) i metodach planowania wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań (faza wdrożenia). Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, angażującą i aktywizującą wszystkich jego uczestników.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:

 1. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, dla których ważne jest podejście klientocentryczne,
 2. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, którzy koncentrują się na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących rozwiązań (produktów lub usług),
 3. dla właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, które mają do czynienia ze złożonymi lub niestandardowymi problemami,
 4. dla właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, które stawiają na pracę zespołową,
 5. dla właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, których celem jest zmiana lub modyfikacja modeli biznesowych;

Cele szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 1. zidentyfikować i zinterpretować najważniejsze potrzeby użytkowników,
 2. określać strategiczne kierunki rozwoju firmy,
 3. realizować podstawowe zasady pracy zespołowej,
 4. zaprojektować prosty proces Design Thinking,
 5. wykorzystywać logikę projektową do diagnozowania i rozwiązywania prostych problemów,
 6. używać podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie Design Thinking;

Program szkolenia
Program szkolenia będzie miał formę praktycznych zajęć warsztatowych i będzie obejmował:

 1. wprowadzenie do podstawowych założeń teoretycznych Design Thinking,
 2. zarządzanie procesem projektowym (organizacja pracy zespołowej, przygotowanie miejsca i narzędzi pracy, zasady kontraktowania procesu Design Thinking),
 3. empatyzacja w procesie Design Thinking (poszukiwanie informacji o użytkowniku, organizacja procesu badawczego, weryfikacja hipotez badawczych, przygotowanie wstępnej persony użytkownika),
 4. definiowanie (analiza wyników badań, definiowanie insightów, priorytetyzacja, formułowanie wyzwania projektowego),
 5. ideacja (wykorzystanie technik i narzędzi kreatywnych do tworzenia rozwiązań, przygotowanie kryteriów wyboru pomysłów, selekcja i wybór najlepszych rozwiązań),
 6. prototypowanie i testowanie (wybór formy prototypu, stworzenie prototypu rozwiązania, prezentacja prototypu, testowanie prototypu),
 7. planowanie wdrożenia (wybór narzędzi do planowania wdrożenia, przygotowanie mapy drogowej wdrożenia, kanwa modelu biznesowego),
 8. podsumowanie szkolenia;
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, ale masz wątpliwości czy to właściwy adres
PRZEGADAJMY TO!
Daj nam znać w czym moglibyśmy Ci pomóc – będzie nam łatwiej przygotować się do rozmowy.

Prywatność

9 + 10 =