SERVICE DESIGN – jak wykreować wartość dla użytkowników i klientów

0.00 

Service design (projektowanie usług) to metodyka projektowania nowych lub ulepszanie istniejących usług. To całościowy sposób działania, który pozwala organizacjom uzyskać pełne, empatyczne zrozumienie potrzeb użytkownika (klienta). Service design integruje wiele obszarów, takich jak: marketing, zarządzanie zmianą, komunikacja, zarządzanie jakością czy zarządzanie ludźmi. To skoncentrowany na człowieku, interdyscyplinarny, iteracyjny sposób działania, który wykorzystuje szereg metod, narzędzi i działań do tworzenia i zarządzania doświadczeniami użytkowników. To całościowe spojrzenie na usługę, które pozwala wykreować wartość dla użytkownika.

Kategoria:

Opis

  • Pomaga organizacjom skoncentrować się na klientach i zaspokajać ich potrzeby,
  • Pozwala budować więź usługobiorcy z usługą,
  • Pozwala ulepszyć jakość usług i doświadczeń klienta,
  • Pomaga wykorzystać nowe możliwości,
  • Sprzyja tworzeniu nowej kultury organizacyjnej,
  • Pozwala zlokalizować organizacje w ekosystemie usług,
  • Sprzyja wzmocnieniu marki organizacji,
  • Dostarcza narzędzi i metod niezbędnych do innowacji skoncentrowanych na człowieku.

Kurs on-line jest skondensowaną wirtualną wersją naszych warsztatów stacjonarnych.