PRAKTYCZNA ANALIZA TRENDÓW – jak zaprojektować przyszłość

0.00 

Praktyczna analiza trendów to metodyka projektowania rozwiązań z wykorzystaniem trendów. Jej celem jest zrozumienie logiki zachodzących zmian i przełożenia jej na język konkretnych rozwiązań zwiększających potencjał innowacyjny organizacji. Praktyczna analiza trendów to metoda pozwalająca lokalizować i efektywnie wykorzystywać zmiany zachodzące w różnych obszarach rzeczywistości. Jest umiejętnością łączenia wiedzy i umiejętności z odpowiednim doborem technik badania teraźniejszości i przyszłości.

Kategoria:

Opis

  • Pozwala spojrzeć na funkcjonowanie organizacji z perspektywy nowych zjawisk i trendów,
  • pomaga dostrzec złożoność warunków, w których funkcjonują organizacje,
  • pozwala przeanalizować kierunki rozwoju pod kątem szans i zagrożeń,
  • pomaga wizualizować przygotowywane wizje i strategie rozwoju,
  • pozwala projektować konkretne rozwiązania, służące rozwojowi organizacji;

Kurs on-line jest skondensowaną wirtualną wersją naszych warsztatów stacjonarnych.