praktyczna analiza trendów

Warsztat PRAKTYCZNA ANALIZA TRENDÓW – jak zaprojektować przyszłość
Wszystkie branże podlegają zewnętrznym trendom. Trendy wpływają na działalność każdej organizacji.. Nauczymy cię wykorzystywać potencjał trendów do projektowania innowacyjnych rozwiązań oraz przygotowywać scenariusze rozwoju twojej organizacji.

Zakres tematyczny szkolenia
Szkolenie stanowi wprowadzenie do metodyki projektowania rozwiązań z wykorzystaniem trendów. Uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać zmianą w kontekście projektowania innowacyjnych produktów i usług. Zdobędą wiedzę o miejscu oraz roli trendów w projektowaniu produktów i usług oraz nauczą się, jak zaprojektować gotowe rozwiązania wykorzystując potencjał trendów. Zapoznają się z procesem projektowania z wykorzystaniem trendów oraz podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w procesie projektowania. Dowiedzą się również, jak interpretować zmiany i innowacje w kategoriach trendów.

Najważniejsze zagadnienia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu projektowania z wykorzystaniem trendów oraz zaznajomienie ich z narzędziami wykorzystywanymi w tym procesie. Omówione zostaną teoretyczne założenia procesu projektowego oraz podstawowe zagadnienia i kategorie związane z analizą trendów. Uczestnicy zapoznają się również w sposób praktyczny z procesem projektowania z wykorzystaniem trendów oraz zasadami wykorzystywania innowacji do tworzenia rozwiązań (produktów i usług). Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności związane z analizą trendów oraz wykorzystaniem zmian w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy nauczą się zasad pracy z klientem, oraz zdobędą umiejętności diagnostyczne, pomocne w zaprojektowaniu procesu projektowego. Nauczą się interpretować zmiany i innowacje w kategoriach trendów oraz tworzyć własne mapy trendów. Zdobędą wiedzę niezbędną do przeprowadzenia sesji kreatywnej z wykorzystaniem trendów. Nauczą się również przygotowywać scenariusze rozwojowe i poznają ogólne zasady ich wdrażania. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi we wszystkich etapach procesu praktycznej analizy trendów. Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową, angażującą i aktywizującą wszystkich jego uczestników.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:

 1. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, dla których ważne jest podejście innowacyjne,
 2. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, którzy koncentrują się na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących usług,
 3. właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, którzy poszukują nowych możliwości rozwojowych,
 4. dla właścicieli oraz pracowników firm i przedsiębiorstw, których celem jest zmiana lub modyfikacja modelu biznesowego;

Efekty szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 1. zinterpretować zmiany i innowacje w kategoriach trendów,
 2. tworzyć własne mapy trendów,
 3. projektować innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem trendów,
 4. przygotowywać scenariusze rozwoju oraz podstawowe zasady służące ich wdrażaniu,
 5. używać podstawowych narzędzi wykorzystywanych w procesie praktycznej analizy trendów;

Program szkolenia
Program szkolenia będzie miał formę praktycznych zajęć warsztatowych i będzie obejmował:

 1. wprowadzenie do zagadnień związanych z analizą trendów i praktycznych sposobach ich wdrażania,
 2. zarządzanie procesem praktycznej analizy trendów
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, ale masz wątpliwości czy to właściwy adres
PRZEGADAJMY TO!
Daj nam znać w czym moglibyśmy Ci pomóc – będzie nam łatwiej przygotować się do rozmowy.

Prywatność

8 + 14 =