projektowanie usług

PROJEKTOWANIE USŁUG – Usługa doradcza związana z analizą i opracowaniem lub ulepszeniem świadczonych usług w firmie. Obejmuje audyt świadczonych usług, główne problemy i potrzeby klientów/użytkowników, kreowanie nowych rozwiązań i ich prototypowanie i testowanie wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi. Efektem świadczonej usługi jest raport z przeprowadzonego procesu service design, zawierający następujące zagadnienia:

 

  1. metodologia service design i human centred design
  2. ogólna charakterystyka usługi, źródła inspiracji i efekty pracy warsztatowej (omówienie koncepcji)
  3. analiza mega trendów i trendów branżowych
  4. użytkownicy i odbiorcy usługi – kto, jak i dlaczego może być zainteresowany tą usługą
  5. jak nas widzą tak nas piszą – identyfikacja wizualna usługi
  6. w jaki sposób komunikować się z klientami, jak ich informować o usłudze i promować. Rekomendacje marketingowe
  7. z kim konkurujemy i jak budujemy wartość dla klienta – analiza konkurencji, rynków i produktu.
  8. analiza kosztowo – wdrożeniowa przedsięwzięcia z uwzględnieniem źródeł finansowania zewnętrznego
  9. podsumowanie: rekomendacje wdrożeniowe.
Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, ale masz wątpliwości czy to właściwy adres
PRZEGADAJMY TO!
Daj nam znać w czym moglibyśmy Ci pomóc – będzie nam łatwiej przygotować się do rozmowy.

Prywatność

1 + 2 =